Een afspraak maken 

Belangrijk

 

 

Beste patiënten, 

De overheid heeft ons op de hoogte gebracht dat we geen patiënten met vermoeden van bovenste luchtweginfectie meer mogen zien op de praktijk. Neem daarom telefonisch contact op met de praktijk als u last hebt van hoest, snot, grieperig gevoel, niezen OF koorts.

 

Chèrs patients, 

 

Le gouvernement nous a informés que nous ne sommes plus autorisés à voir les patients soupçonnés d'avoir une infection des voies respiratoires supérieures au cabinet. Veuillez contacter le cabinet par téléphone si vous avez une toux, de la morve, une grippe, des éternuements ou de la fièvre.

 

Dear patients, 

 

The government has informed us that we are no longer allowed to see patients with suspicion of upper respiratory tract infection at the practice. Please contact the practice by phone if you have a cough, snot, flu, sneezing or fever.

Er zijn twee manieren om een afspraak te maken:

Indien u uw afspraak bij de huisarts niet kan nakomen, gelieve deze dan ook (telefonisch) zo snel als mogelijk te annuleren, zo geeft u iemand anders de kans om op dat moment te consulteren.