Voor het invullen of opmaken van attesten of formulieren maakt u best een afspraak, hiervoor is immers tijd nodig voor inzage in uw medisch dossier.

Via e-mail kunnen er geen medische vragen beantwoord worden. Het medisch geheim en uw privacy zijn op deze manier niet voldoende gegarandeerd. Wij hebben als arts de (tuchtrechterlijke) verplichting en het verstandig advies om patiënten te zien en te onderzoeken bij medische problemen. Bovendien kunnen er geen garanties gegeven worden over de snelheid bij het beantwoorden van deze mails.

Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het haar daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.