We werken steeds op afspraak: een afspraak kan u via deze website of telefonisch maken.

Voor een vlotte, efficiënte en kwaliteitsvolle praktijkvoering, is het belangrijk dat u volgende richtlijnen hanteert:

  • Indien u een afspraak wenst te maken voor een griepvaccin, neem dan telefonisch contact met ons op. Deze speciale, korte afspraken kan u niet online maken.
  • Indien u met meerdere personen consulteert, gelieve dan ook per persoon een afspraak te maken.
  • Voor het invullen of opmaken van attesten of formulieren komt u best op raadpleging.
  • Voorschriften voor chronische medicatie kunnen aangevraagd worden via mail.
  • Er worden geen attesten opgemaakt die niet overeen komen met de waarheid.
  • Probeer steeds op tijd te zijn, zodat uzelf snel geholpen kan worden en ook de mensen na u niet extra lang hoeven te wachten.
  • Indien u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak, gelieve deze dan te annuleren of te verplaatsen ten laatste 2 uur voor de geplande afspraak.
  • Voor het maken van een afspraak voor een kleine ingreep, een pre-operatief onderzoek, een verzekeringsonderzoek gelieve telefonisch contact op te nemen, aangezien wij daar meer tijd voor reserveren.
  • Indien u niet komt opdagen op een afspraak, zal u een brief ontvangen als waarschuwing. Als dit 3 keer gebeurt, verzoeken wij u een andere huisartsenpraktijk te zoeken.

Onze excuses, als er door een dringend huisbezoek, wat vertraging op het schema zit. We doen ons best om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn.